PRAWO
KARNE

 • Prawo karne gospodarcze
 • Sprawy związane z przestępczością nieletnich

PRAWO
CYWILNE

 • Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Obsługa prawna rolników
 • Kontrakty
 • Odszkodowania
 • Zniesienie współwłasności i działa majatku
 • Spadki
 • Egzekucja zobowiązań

PRAWO
RODZINNE

 • Rozwody
 • Separacje
 • Unieważnienie małżeństwa kanonicznego
 • Sprawy z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych
 • Alimenty
 • Władza rodzicielska
 • Kontakty z dziećmi
 • Majątkowe sprawy małoletnich
 • Przysposobienie

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

 • Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Sprawy z zakresu materialnego prawa administracyjnego
 • Prawo podatkowe

POZOSTAŁE OBSZARY

ANALIZY

 • Ocena ekonomicznych uwarunkowań opłacalności kontraktowania
 • Koszty transakcyjne

MEDIACJE

 • Mediacje cywilne, np. podział spadku, sposób korzystania z rzeczy wspólnej i inne
 • Mediacje rodzinne, w tym pojednanie (naprawa relacji)

Więcej →