Marzena Schneider_Mediacje Rodzinne i Cywilne Jelenia Góra

Wsparcie uczestników konfliktu w konstruktywnym i satysfakcjonującym rozwiązaniu spornej sytuacji

Mediacje są dla wszystkich, który chcą rozwiązać swój problem w sposób konstruktywny, nie niszcząc relacji z drugą osobą, a wręcz przeciwnie budując nowej jakości porozumienie w stworzonej samodzielnie rzeczywistości. Pomagam wypracować rozwiązania przy okazji konfliktów:

  • rodzinnych w tym o pojednanie (naprawę relacji), sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, kontakty z małoletnim dzieckiem, wysokość alimentów itp.
  • cywilnych np. podział spadku, sposób ustanowienia służebności, sposób korzystania z rzeczy wspólnej i inne.