K
AŻDY KLIENT JEST WAŻNY, A JEGO SPRAWA WYJĄTKOWA.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyłam studia prawnicze i podyplomowe studia Prawa Gospodarczego i Handlowego. W Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zdałam egzamin sędziowski. Ponadto uzyskałam uprawnienia mediatora sądowego i zostałam członkiem Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie. W dalszym toku kształcenia zawodowego zostałam absolwentem studiów podyplomowych Sądownictwa i Administracji w Kościele, skoncentrowanych wokół spraw małżeństwa kanonicznego.

W 2018 roku ukończyłam również studia doktoranckie w dyscyplinie – ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W ramach przygotowania zawodowego odbyłam wiele szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz zdobyłam praktykę w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

PRACA ZAWODOWA

Przez cały czas swojej edukacji pracowałam zawodowo, nie tylko jako prawnik. Przez kilka lat byłam asystentem sędziego i ta praca ukształtowała mnie zawodowo w największym stopniu. Sprawowałam też funkcję społecznego kuratora sądowego do spraw rodzinnych i nieletnich.

W obszarze moich zainteresowań zawodowych pozostaje przede wszystkim prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i prawo gospodarcze, w tym także prawo karne gospodarcze. Chętnie prowdzę sprawy z zakresu prawa administracyjngo zwłascza tam, gdzie wkracza ono w obszar działalności gospodarczej, podważa swobodę kontraktowania i narusza konstytucyjne gwarancje ochrony praw obywatela w relacji ze sferą imperium.

Pracuję indywidualnie. Cenię sobie zadaniowe i profesjonalne podejście do wykonywania obowiązków służbowych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Poza pracą zawodową zajmuję się działalnością naukową. Badam relację pomiędzy sprawiedliwością a efektywnością, stosując ekonomiczną analizę prawa jako interdyscyplinarną procedurę weryfikacji ładu społeczno – ekonomicznego. Interesuje mnie opłacalność kontraktowania i problematyka kosztów transakcyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ PRO PUBLICO BONO

Wspieram charytatywnie organizacje ochrony zwierząt, ponieważ ich prawa są stale naruszane, niedostatecznie chronione i nieutrwalone w świadomości społecznej.

W ramach tej współpracy, prócz świadczenia pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego, pracuję nad tworzeniem projektów aktów normatywnych, w tym ustaw, które najskuteczniej chroniłyby naszych „braci mniejszych” przed okrucieństwem.

PO GODZINACH …

Moim hobby są podróże. Najbardziej lubię te na przysłowiowy „koniec świata”, z plecakiem i bez planu. Kocham przyrodę i lubię z nią obcować na co dzień. Doceniam czas spędzony z bliskimi na prozaicznych czynnościach. Z pracy naukowej i kontaktu ze światem nauki czerpię ogromna przyjemność, z której w moim życiu nie potrafię zrezygnować.

FORMULARZ KONTAKTOWY