Jak uzyskać odszkodowanie_Marzena Schneider_Jelenia Góra

Najpierw zawsze najlepiej wystosować swoje żądanie do osoby lub podmiotu, który uważamy za odpowiedzialny za wyrządzoną nam szkodę. W żądaniu tym krótko i rzeczowo trzeba opisać jaka jest to szkoda i z czego ona wynika oraz dlaczego pismo kieruję właśnie do tego adresata. Czasami to okazuje się zupełnie wystraczające. Jeśli nie pomoże należy zwrócić się do sądu cywilnego z pozwem o zapłatę lub z żądaniem innego sposobu naprawienia szkody i oczywiście przekonać sąd do swojego żądania. Ryzyko procesu, w tym utraty kosztów dochodzenia swoich racji odszkodowawczych ponosi poszkodowany.

CategoryPrawo cywilne

Nie bądź szarakiem KIKOMO